Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 12:47:13
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Kalijev klorid

lekcije iz kemije - kalijev klorid

Kemijska formula KCl
Molarna masa 74.55 g mol -1
Gustoća 1.98 g cm -3
Talište 770 °C
Vrelište 1420 °C
Topljivost 34.4 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 7447-40-7
Opasnosti -

Kalijev klorid je sol bez mirisa i boje, koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku sitnih bezbojnih kristala. Može se naći i u prirodi, u obliku raznih minerala (npr. silvit). Kalijev klorid se prvenstveno koristi u proizvodnji umjetnih gnojiva, koristi se za sintezu raznih tvari kao što su kalijev hidroksid i elementarni kalij. Koristi se i u medicini, te u prehrambenoj industriji kao zamjena za običnu kuhinjsku sol (natrijev klorid).

Kalijev klorid se može naći u pojedinim ljekarnama, ili se može od istih i naručiti ukoliko ga trenutno ne drže u prodaji. Osim toga, može se naručiti u većim količinama od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija za razne grane industrije. Također se može naći i u proizvodima koji služe kao zamjena za običnu kuhinjsku sol. U takvim proizvodima se ipak ne nalazi čisti kalijev klorid, nego je većinom pomiješan i sa drugim spojevima.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid