Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2022, 12:47:06
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Kalcijev karbonat

lekcije kemija - kalcijev karbonat

Kemijska formula CaCO3
Molarna masa 100.09 g mol -1
Gustoća 2.73 g cm -3
Talište 825 °C
Vrelište raspada se
Topljivost gotovo netopljiv u vodi
CAS broj 471-34-1
Opasnosti -

Kalcijev karbonat je sol koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku bijele krutine. Vrlo je čest u prirodi s obzirom da dolazi u obliku prilično zastupljenih minerala (npr. kalcit i aragonit). Također je sastavni dio ljuštura brojnih organizama, kao što su puževi, školjke, itd. Ovaj spoj se na veliko koristi u građevinarstvu, u proizvodnji željeza, kao suplement (djeluje kao antacid), u proizvodnji keramike, te u održavanju okoliša (može povećati pH kiselih voda).

Kalcijev karbonat može se jednostavno naći u obliku mramora i vapnenca, koji se mogu usitniti mehanički ukoliko je potreban kalcijev karbonat u prahu. Ljušture školjaka su također dobar izvor ovog spoja. Sipina kost, koja se danas najčešće koristi kao izvor kalcija za razne kućne ljubimce, također je najvećim dijelom kalcijev karbonat, odnosno aragonit.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid