Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 09:13:56
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Škrob

lekcije iz kemije - škrob

Kemijska formula (C6H10O5)n
Molarna masa -
Gustoća 1.50 g cm -3
Talište raspada se (~ 200 °C)
Vrelište -
Topljivost ne otapa se u vodi
CAS broj 9005-25-8
Opasnosti -

Škrob je zajednički naziv za veću grupu različitih polisaharida koji se sastoje od većeg broja molekula glukoze. Škrob nalazi brojne primjene u prehrambenoj industriji, s obzirom da je škrob jedan od najvažnijih izvora ugljikohidrata u ljudskoj prehrani. Koristi se i u proizvodnji papira i ljepila, a primjene nalazi i u tekstilnoj industriji.

Škrob se može kupiti u većini dućana u različitim oblicima, s tim da je kukuruzni škrob najčešći. Ukoliko je potreban škrob najviše čistoće, vjerojatno se može naručiti od poduzeća koja prodaju i dostavljaju razne kemikalije koje se koriste u prehrambenoj industriji.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid