Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 12:09:00
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Zlato

lekcije iz kemije - zlato

Kemijska formula Au
Molarna masa 196.96 g mol -1
Gustoća 19.30 g cm -3
Talište 1064.2 °C
Vrelište 2856.0 °C
Topljivost -
CAS broj 7440-57-5
Opasnosti -

Zlato je metalni kemijski element koji pri standardnim uvjetima dolazi u obliku sjajne žuto obojene krutine. Zlato je jedan od metala koji se mogu naći u prirodi u elementarnom stanju, te zbog toga spada među prve metale s kojima se čovjek susreo. Zlato je vrlo cijenjen metal, koristi se za izradu nakita, te često služi i kao investicija. Tek oko 10% proizvedenog zlata koristi se u industriji - prvenstveno u medicini i eletronici. Zbog svoje dobre električne vodljivosti, često se primjenjuje u elektronici uređaja gdje su potrebne najbolje moguće performanse (posebne vrsta računala, svemirske letjelice, borbeni zrakoplovi, itd.).

Nakit je jedan od najrasprostranjenijih izvora zlata, ali ipak, zlato se često pri izradi nakita miješa sa pojedinim drugim metalima, čime se dobivaju posebne legure. Zlato od 24 karata se smatra gotovo potpuno čistim, dok vrijednosti ispod 24 karata, obično sadrže znatniji udio drugih metala. Zlato se u vrlo malim količinama može naći i u pojedinim vrstama elektronike. Postoje i brojni prirodni izvori zlata, jedan od izvora zlata u Hrvatskoj je rijeka Drava, koja je zlatonosna.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid