Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 08:47:01
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Kalijev klorat

lekcije iz kemije - kalijev klorat

Kemijska formula KClO3
Molarna masa 122.55 g mol -1
Gustoća 2.34 g cm -3
Talište 356 °C
Vrelište raspada se
Topljivost 7.2 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 3811-04-9
Opasnosti lekcije iz kemije - kalijev klorat - dodatni podaci: (R:9-20/22-51/53)(S:13-16-27-61)lekcije iz kemije - kalijev klorat - dodatni podaci: (R:9-20/22-51/53)(S:13-16-27-61)lekcije iz kemije - kalijev klorat - dodatni podaci: (R:9-20/22-51/53)(S:13-16-27-61)

Kalijev klorat je sol koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku sitnih bezbojnih kristala. Kalijev klorat koristi se kao sredstvo za dezinfekciju, kao jako oksidacijsko sredstvo, za izradu šibica, te ostalih pirotehničkih proizvoda i eksploziva. Također se koristi i kao izvor kisika, pošto se zagrijavanjem raspada na kalijev klorid i kisik. Ovo njegovo svojstvo koristi se u raznim zrakoplovima, podmornicama i svemirskim letjelicama.

Kalijev klorat je jedan od spojeva do kojih nije jednostavno doći. Trenutno najbolji izbor je narudžba od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija, iako se u takvim poduzećima obično nude samo veće količine ovog spoja.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid