Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2022, 01:50:21
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Natrijev hidrogenkarbonat

lekcije iz kemije - natrijev hidrogenkarbonat

Kemijska formula NaHCO3
Molarna masa 84.01 g mol -1
Gustoća 2.20 g cm -3
Talište raspada se (~ 50 °C)
Vrelište -
Topljivost 9.6 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 144-55-8
Opasnosti -

Natrijev hidrogenkarbonat je anorganski spoj koji pri standardnim uvjetima dolazi u obliku bezbojnih kristalića. Ima blago slani okus. Natrijev hidrogenkarbonat je topljiv u vodi. NaHCO3 se koristi se u gastronomiji gdje, reagirajući s drugim tvarima, stvara ugljikov dioksid koji omogućava dizanje tijesta. Jedini preduvjet da ovo uspije je postojanje određenih kiselih sastojaka u hrani. Ovaj spoj se također često koristi u laboratorijima za neutraliziranje kiselina, ali i baza, s obzirom da je NaHCO3 amfoteran (reagira i s kiselinama i s bazama). Zbog sposobnosti neutraliziranja kiselina, često se koristi kao antacid.

Natrijev hidrogenkarbonat može se nabaviti u većini običnih trgovina pod nazivom "soda bikarbona". Količine variraju, od kutijica sa nekoliko desetaka grama do vrećica sa nekoliko stotina grama ovog spoja. Vjerojatno se također može naći i u ljekarnama, ili pak se u većim količinama može naručiti od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid