Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Svibanj 18, 2024, 09:34:30
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Litij

lekcije iz kemije - litij

Kemijska formula Li
Molarna masa 6.94 g mol -1
Gustoća 0.53 g cm -3
Talište 180.5 °C
Vrelište 1342.0 °C
Topljivost -
CAS broj 7439-93-2
Opasnosti lekcije iz kemije - litij - dodatni podaci: (R:14/15-34)(S:8-43-45)lekcije iz kemije - litij - dodatni podaci: (R:14/15-34)(S:8-43-45)

Litij je metalni kemijski element koji pri standardnim uvjetima dolazi u obliku sjajne sivo obojene krutine, iako se u doticaju s zrakom relativno brzo prekriva tankim slojem oksida. Litij se na veliko koristi u izradi različitih vrsta baterija, od kojih u nekima dolazi u obliku spojeva, dok u pojedinim dolazi i u elementarnom stanju. Legure litija sa metalima kao što su aluminij, kadmij, bakar i mangan, obično imaju odlična svojstva te se koriste u izradi raznih dijelova za zrakoplove. Litijeve soli se koriste i u medicini za liječenje raznih poremećaja.

Litij u čistom obliku obično nije jednostavno naći u slobodnoj prodaji, iako se eventualno može naručiti od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija. Takav litij je visoke čistoće i obično se može naručiti samo u većim količinama. Manje količine litija mogu se dobiti i pažljivim rastavljanjem posebnih vrsta baterija koje sadrže ovaj metal.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid