Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 01:13:10
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Natrijev bromid

lekcije iz kemije - natrijev bromid

Kemijska formula NaBr
Molarna masa 102.89 g mol -1
Gustoća 3.21 g cm -3
Talište 747.0 °C
Vrelište 1396.0 °C
Topljivost 90.5 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 7647-15-6
Opasnosti -

Natrijev bromid je sol koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku bijele krutine, odnosno kristalića. Natrijev bromid je jedan od najčešće korištenih bromida u industriji. Natrijev bromid se svojevremeno u medicini i veterini koristio kao antikonvulziv i sedativ, iako je s vremenom zamijenjen učinkovitijim tvarima. Natrijev bromid se često koristi u kemijskoj industriji i laboratorijima za pripremanje drugih spojeva. Koristi se i u fotografiji za pripremanje srebrovog bromida. Ovaj spoj se zbog svojih dezinfekcijskih svojstava koristi i kao sredstvo za tretiranje vode u bazenima.

Natrijev bromid može se nabaviti od poduzeća koja prodaju opremu za fotografiju, tj. razvijanje fotografija. Može se naručiti u ljekarnama ili pak od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija, iako najčešće jedino u većim količinama. Ponegdje se može naći i kao sredstvo za tretiranje vode u bazenima.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid