Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 13, 2024, 06:07:03
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Urea

lekcije kemija - urea

Kemijska formula CH4N2O
Molarna masa 60.06 g mol -1
Gustoća 1.32 g cm -3
Talište raspada se (~ 133 °C)
Vrelište -
Topljivost 108 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 57-13-6
Opasnosti -

Urea je organski spoj koji pri standardnim uvjetima dolazi u krutom agregatnom stanju. Ovaj spoj ima važnu ulogu u metabolizmu spojeva koji sadrže dušik, te se može naći u urinu sisavaca. Urea je važna u kemijskoj industriji gdje se koristi za sintetiziranje brojnih spojeva. Ipak, glavnu primjenu ovaj spoj nalazi u proizvodnji umjetnih gnojiva.

S obzirom na važnu primjenu ovog spoja u poljoprivredi, urea se relativno jednostavno može nabaviti u većini trgovina sa poljoprivrednom opremom. Obično dolazi u velikim pakiranjima, ali mogu se naći i manji paketi od nekoliko kilograma. Manje količine ovog spoja mogu se vjerojatno naći i u ljekarnama, ili pak se mogu naručiti od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija (ako je potrebna visoka čistoća).

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid